Podmínky ochrany osobních údajů

Obchodní partner ( zákazník ) společnosti YABOK s.r.o.,

IČO: 27204235, sídlem 5. května 267/51, 289 24 Milovice (YABOK):

 1. A.BERE NA VĚDOMÍ

že YABOK zpracovává osobní údaje zákazníka, kterými jsou:

  • ïjméno a příjmení obchodního partnera ( zákazníka )
  • ïadresa dodání služby nebo zboží obchodního partnera ( zákazníka )
  • ïemailová adresa, telefonní číslo obchodního partnera ( zákazníka ) (dále jen: „osobní údaje“)

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že zpracování osobních údajů YABOK je nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy mezi obchodním partnerem ( zákazníkem ) a YABOK a pro plnění práv a povinností YABOK z takto uzavřené smlouvy.

 

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že YABOK osobní údaje zpracovává k účelům: (i) splnění práv a povinností ze smlouvy uzavřené s obchodním partnerem (zákazníkem), (ii) vedení interní evidence pro případ reklamace, (iii) vedení interní evidence pro případ právních sporů.

Obchodní partner ( zákazník ) bere na vědomí, že YABOK osobní údaje zpracovává pro tyto účely po dobu trvání smluvního vztahu a pro účely (ii) dva roky a pro účely (iii) čtyři roky po dodání plnění nebo po skončení smlouvy.

 1. B.UDĚLUJE SOUHLAS

se zpracováním jeho osobních údajů YABOK pro účely:*)

  • ïmarketingové a reklamní účely YABOK
  • ïzasílání nabídek YABOK
  • ïstatistické a obchodní účely YABOK
  • ïpropagace YABOK uvedením jména a příjmení zákazníka jako reference

Po dobu trvání spolupráce.

Obchodní partner ( zákazník ) má právo tento souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 1. C.JE INFORMOVÁN O SVÝCH PRÁVECH:

Obchodní partner ( zákazník ) má vůči YABOK tato práva:

  • ïžádat potvrzení, zda a které jeho osobní údaje jsou zpracovávány
  • ïžádat přístup ke všem jeho osobním údajům, které YABOK zpracovává
  • ïžádat informace o opatřeních, která byla přijata k ochraně zpracovávaných osobních údajů
  • ïzískat od YABOK informace o účelu zpracování a době uložení osobních údajů.
  • ïžádat od YABOK opravu osobních údajů, jsou-li nepřesné, nebo jejich doplnění
  • ïvýmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, b) zákazník odvolal svůj souhlas a zároveň není zpracování osobního údaje možné podřadit pod jiný právní důvod zpracování, c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; leda je zpracování YABOK podle všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů nezbytné.
  • ïžádat po YABOK omezení zpracování osobních údajů, pokud: a) zákazník popírá jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti, b) zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, c) YABOK již osobní údaje nepotřebuje, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení